Felhasználási feltételek

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót, mielőtt böngészne, vagy szolgáltatásainkat igénybe venné. Azzal, hogy belépett a www.playermanagergroup.hu oldalra, elfogadta a Felhasználási Feltételekben és az Adatvédelmi szabályzatban leírt feltételeket, abban az esetben is, ha Ön nem regisztrált felhasználónk.

 

Jogi Nyilatkozata

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, a Player Manager Group Hungary Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

 

Az www.playermanagergroup.hu a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

A www.playermanagergroup.hu oldalon található tartalom, információs oldalak, fotók, leírások, grafikák, hangfelvételek, videók és védjegyek a Player Manager Group Hungary Kft.  vagy partnerei kizárólagos szellemi tulajdonát képzik. A Player Manager Group Hungary Kft. fenntart magának minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

 

A honlapon elérhető védjegyeket, lógókat, információkat a Player Manager Group Hungary Kft. kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. A Player Manager Group Hungary Kft.  előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos, ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Player Manager Group Hungary Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

A Player Manager Group Hungary Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a www.playermanagergroup.hu felület egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Player Manager Group Hungary Kft. hozzájárulása nélkül nem jogosult a www.playermanagergroup.hu felület bármely részének a többszörözésére, további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

A Player Manager Group Hungary Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó az információkat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára, számítógépre letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ezen felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

 

Amennyiben a honlapon a Player Manager Group Hungary Kft. -tól függetlenül módosítás történik - amennyiben a törvény másként nem rendelkezik - a Player Manager Group Hungary Kft. semmilyen természetű garanciát nem vállal a felhasználó képernyőjén megjelenített weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan.

 

A Player Manager Group Hungary Kft. fenntartja a jogot a honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére.

 

A Player Manager Group Hungary Kft. nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére.

 

A honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget a Player Manager Group Hungary Kft. kizárja.

 

A Player Manager Group Hungary Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a Player Manager Group Hungary Kft. weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

Amennyiben a felhasználó írásos anyagot bocsát a Player Manager Group Hungary Kft. rendelkezésére, a felhasználó elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra-hozatalra, és elfogadja, hogy a Player Manager Group Hungary Kft. azt - minden felelősségvállalás nélkül - közzéteheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. A felhasználó ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez a Player Manager Group Hungary Kft. ellen jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Player Manager Group Hungary Kft. -t.

 

A Player Manager Group Hungary Kft. egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

 

Általános jogi elvek

A jelen jogi nyilatkozatban nem rendezett kérdésekben a hatályos jogszabályi előírásokban foglalt rendelkezések az irányadóak.

 

Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzatunk külön menüpont alatt olvasható.